Vad är stansning?

stansning

Stansning är en formgivningsprocess som involverar två huvudkomponenter: en press och ett par verktyg, kallade stans och dyna. Processen innebär att ett material, vanligtvis metallplåt, bearbetas för att skapa öppningar eller former. Genom att pressa stansen genom materialet och in i dynan, skapas önskad form eller mönster. Denna teknik är avgörande inom många industriella sektorer, eftersom den tillåter snabb och effektiv bearbetning av material till komplexa delar.

Precision i varje snitt

Laserskärning utnyttjar en högenergilaser för att smälta, bränna eller ånga bort material, vilket lämnar en skarp, ren kant med hög precision. Den största fördelen med denna teknik är dess förmåga att producera komplexa konturer med minimal slitage på verktyget, vilket gör det idealiskt för både korta och långa produktserier. 

Grundläggande komponenter i stansningsprocessen

 

Stanspressen: Denna maskin är kärnan i stansningsprocessen. Dess primära funktion är att leverera den kraft som krävs för att driva stansen genom materialet. Pressarna varierar i storlek och typ, beroende på tillämpningens specifika krav.

Stansen och dynan: Dessa är de verktyg som används för att faktiskt forma materialet. Stansen fungerar som ett slags stansverktyg som trycker genom materialet, medan dynan agerar som en stödjande yta och formar den nedre delen av det bearbetade materialet.

Material: Stansning kan tillämpas på en mängd olika material, men de vanligaste är metallplåt, plast, papper och vissa kompositmaterial.

 

Processens steg

 

Materialinmatning: Det första steget innebär att placera materialet i stanspressen. Detta kan vara ett manuellt eller automatiserat steg, beroende på tillverkningsmiljön.

Stansning: Här pressas stansen ner i materialet med hjälp av pressen, och genom dynan, för att skapa den önskade formen eller hålet.

Avfallshantering: Efter stansningen måste eventuellt överskottsmaterial eller avfall tas bort. Detta är ett viktigt steg för att säkerställa att den färdiga delen är av hög kvalitet och fri från defekter.

Efterbearbetning: I vissa fall kan ytterligare bearbetning krävas, som slipning eller rengöring för att ge den färdiga delen dess slutliga egenskaper och utseende.

Framtiden för laserskärning hos Cahbo 

Cahbo fortsätter att utforska nya möjligheter och förbättringar inom laserskärningsteknologi för att ytterligare förbättra sina tillverkningsprocesser. Företaget är dedikerat till ständig innovation och ser laserskärning som en nyckelkomponent i sin framtidsvision för att leverera ännu bättre produkter och tjänster till sina kunder. 

Typer av stanspressar

Mekaniska pressar: Dessa är snabbare och passar bäst för bearbetning av tunnare material. De är idealiska för tillämpningar som kräver hög hastighet och precision.

Hydrauliska pressar: Dessa pressar erbjuder mer kontroll och är därför bättre lämpade för arbete med tjockare material. De är flexibla och kan anpassas för att tillgodose specifika krav i tillverkningsprocessen. 

Tillämpningar av stansning 

Stansning har en mångsidig användning inom flera industrier. I elektronikbranschen används det för att skapa delar som kretskort. Inom bilindustrin är det en nyckelkomponent för att producera karossdelar och andra metallkomponenter. I byggindustrin används stansning för att skapa strukturella delar och armaturer. 

Fördelar med stansning 

Denna process erbjuder många fördelar, såsom hög produktionshastighet, vilket gör den idealisk för massproduktion. Den levererar också hög precision, vilket är avgörande för att skapa komplexa former. Dessutom är stansning kostnadseffektivt, särskilt vid produktion i stor skala. 

Utmaningar och lösningar 

Utmaningarna inkluderar verktygsslitage, vilket kan hanteras genom regelbundet underhåll. Materialspänningar kan minimeras genom att välja rätt material och inställningar. Miljöpåverkan kan reduceras genom återvinning och användning av energieffektiva maskiner. 

Framtidens stansning 

Framtiden för stansning ser ljus ut med ökad automatisering och digitalisering. Robotteknik och CAD/CAM-system förbättrar effektiviteten och precisionen i tillverkningsprocessen. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är stansning en avgörande process inom modern tillverkning, som kombinerar effektivitet, precision och kostnadseffektivitet. Med ständiga innovationer och förbättringar förväntas denna teknik fortsätta att vara en central del av tillverkningsindustrin. 

Genom att använda sig av laserskärning, positionerar sig Cahbo Produkter AB som en ledande aktör inom plåtbearbetningsindustrin, redo att möta framtidens utmaningar med precision och kompetens. Deras engagemang för kvalitet och innovation understryker deras löfte om ”precision i varje snitt”, vilket är grundläggande för deras framgång och kundnöjdhet. För ytterligare information om vår laserskärningstjänst, besök gärna https://cahbo.se/stansning