Kvalitet & miljö

Specialist inom plåtbearbetning

Miljö

Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

Kvalitetsbegreppet är en integrerad del i företagets alla funktioner för att säkerställa uppgjorda och överenskomna normer och krav, i en rationell ekonomisk och kvalitativ tillverkning av detaljer.

Vi vill aktivt styra verksamhetens alla led för en bättre kvalitet.
Detta åstadkommer vi bland annat genom att:

Certifikat

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015

Leverera varor och tjänster i rätt tid, med rätt kvalitet och i enlighet med ställda krav från både kunder och gällande lagstiftning

Sträva mot noll fel på lång sikt genom upprepade förbättringsmål på kort sikt och genom allas deltagande i förbättringsarbetet samt förebyggande åtgärder

Vara lyhörda för både intressenter och medarbetare för att säkerställa hållbara affärer och kompetens samt bibehålla en hälsosam och säker arbetsplats

Miljöpolicy

Cahbo Produkter AB skall aktivt styra verksamhetens alla led för en bättre miljö.
Detta åstadkommer vi bland annat genom att:

Skrot sorteras och lämnas för återvinning

Vid inköp prioriteras produkter och tjänster med mindre belastning på miljön framför i övrigt likvärdiga alternativ

Returemballage i form av europapallar används i samband med leveranser

Kartonger återanvänds

Batterier, lasertoner, bläckpatroner etc. lämnas för återvinning

Papper sorteras och lämnas i retur

Transporter till kunder/leverantörer samordnas

Hållbarhet

Vi har med stöd av Tillväxtverket och Region Stockholm påbörjat ett energieffektivitetsprogram här hos oss på Cahbo Produkter.

Detta innebär, i ett första skede, att vi har installerat sensorer på samtliga maskiner för att kunna läsa av energiförbrukningen i vår produktion.