Kvalitet & miljö

Specialist inom plåtbearbetning

Miljö

Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

Kvalitetsbegreppet är en integrerad del i företagets alla funktioner, för att säkerställa uppgjorda och överenskomna normer och krav, i en rationell ekonomisk och kvalitativ tillverkning av detaljer.

Vi vill aktivt styra verksamhetens alla led för en bättre kvalitet.
Detta åstadkommer vi bland annat genom:

Certifikat

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015

Att verka för att Cahbo Produkter AB alltid arbetar med att höja kvaliteten

Att med företaget kvalitetssystem som bas leverera varor i rätt tid, med rätt kvalitet och enligt avtalade villkor

Att på lång sikt sträva mot noll fel. Detta åstadkommes genom upprepade förbättringsmål på kort sikt och allas deltagande i förbättringsarbetet samt genom förebyggande åtgärder

Varje leverans skall vara en rekommendation för kommande samarbeten med kunden

Miljöpolicy

Cahbo Produkter AB skall aktivt styra verksamhetens alla led för en bättre miljö.
Detta åstadkommer vi bland annat genom att:

Skrot sorteras och lämnas för återvinning

Vid inköp prioriteras produkter och tjänster med mindre belastning på miljön framför i övrigt likvärdiga alternativ

Returemballage i form av europapallar används i samband med leveranser

Kartonger återanvänds

Batterier, lasertoner, bläckpatroner etc. lämnas för återvinning

Papper sorteras och lämnas i retur

Transporter till kunder/leverantörer samordnas