Foto
Kvalitet & Miljö
Certifikat
Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
Kvalitetspolicy
Kvalitetsbegreppet är en integrerad del i företagets alla funktioner, för att säkerställa uppgjorda och överenskomna normer och krav, i en rationell ekonomisk och kvalitativ tillverkning av detaljer. Vi vill aktivt styra verksamhetens alla led för en bättre kvalitet.
Detta åstadkommer vi bland annat genom:
check Att verka för att Cahbo Produkter AB alltid arbetar med att höja kvaliteten
check Att med företaget kvalitetssystem som bas leverera varor i rätt tid, med rätt kvalitet och enligt avtalade villkor
check Att på lång sikt sträva mot noll fel. Detta åstadkommes genom upprepade förbättringsmål på kort sikt och allas deltagande i förbättringsarbetet samt genom förebyggande åtgärder
check Varje leverans skall vara en rekommendation för kommande samarbeten med kunden
Miljöpolicy
Cahbo Produkter AB skall aktivt styra verksamhetens alla led för en bättre miljö. Detta åstadkommer vi bland annat genom att:
check Skrot sorteras och lämnas för återvinning
check Vid inköp prioriteras produkter och tjänster med mindre belastning på miljön framför i övrigt likvärdiga alternativ
check Returemballage i form av europapallar använd i samband med leveranser
check Kartonger återanvänds
check Batterier, lasertoner, bläckpatroner etc. lämnas för återvinning
check Papper sorteras och lämnas i retur
check Transporter till kunder/leverantörer samordnas